Regulament de Ordine Interioara

Regulament de Ordine Interioara

Regulament de Ordine Interioară

Asociatia Clubul Sportiv Soimii de Mures

 

I. Prevederi generale

 • Acest regulament se aplică tuturor membrilor activi sau inactivi, sportivilor legitimati, cursanților, instructorilor și antrenorilor clubului.
 • Regulamentul si codul de conduita poate fi modificat la propunerea Consiliului Director si acceptat prin votul majoritatii simple a acestuia.

 

II. Organizare internă

1. Structura clubului

Clubul este format din asocierea voluntară a membrilor de toate categoriile, în condițiile asumării și respectării prevederilor Statutului Clubului, a prezentului Regulament de ordine interioară și a Codului de conduită. Este condus și administrat de Consiliul director, format din 3 (trei) membri; la data constitiuirii clubului, Consiliul director a fost format din membrii fondatori. 

Clubul este alcatuit din:

 • membri fondatori: acei membri care au contribuit legal și financiar la înființarea clubului ca personalitate juridică.
 • membri asociați: orice persoană fizică sau juridică, ce aderă la scopul şi principiile asociatiei şi doreşte să contribuie material la realizarea obiectivelor acesteia.
 • instructori/antrenori: membri implicați în mod direct în activitatea de antrenament și coordonare a sportivilor;
 • sportivii legitimati: sportivii care participă la sesiunile de antrenament și/sau la evenimente sau competiții sportive reprezentând oficial clubul;
 • membri de onoare: acei membri ai clubului desemnați de către Consiliul Director ca având merite deosebite în activitatea sportivă a clubului sau ca susținători ai imaginii publice sau a situației financiare a acestuia.
 • Adunarea generală a Clubului reprezintă forul intern prin care membrii participă direct la deciziile luate în cadrul Clubului. Atribuțiile acesteia și modalitățile de luare a deciziilor sunt stabilite în statutul Clubului.
 • Președintele – Avram Andrei
 • Vicepreședintele – Galiț Lucian

 

2. Obținerea calității de membru asociat, antrenor sau instructor:

 • recomandarea a minim 2 membri
 • cerere de înscriere
 • semnarea luarii la cunoștință a regulamentului intern si al codului de conduită
 • acceptul Adunării Generale (conform statutului)

 

Obținerea calității de Sportiv Legitimat

 • participarea la cursul de inițiere
 • semnarea normelor de siguranță
 • cerere de înscriere
 • nu pot obține calitatea de sportiv legitimat persoanele excluse din federatiile la care clubul este afiliat

 

Pierderea calității de membru sau sportiv legitimat se aplica in urmatoarele cazuri:

 • încălcarea normelor de siguranță, a regulamentului, a codului de conduită sau neplata cotizației
 • excluderea din una din federatiile la care clubul este afiliat
 • propunere in Consiliul Director și acceptul prin vot a majoritatii simple
 • si cazurile enumerate in statut

 

III. Organizare financiară

1. Activitatea financiara este coordonată de Consiliul director, în condițiile prevăzute în statutul Clubului.

2. Cotizația lunară prevăzută în statut se poate plăti de către membrii fondatori și membrii asociați lunar sau anual.

 • Plata anuală aduce cu sine o reducere totală echivalentă cu cotizația pe ultimele doua luni ale anului in curs, și se achită obligatoriu până cel târziu în 31 martie.
 • Plata lunară, aceasta este obligatoriu a fi achitată până în data de 10 a lunii în curs.

3. Participarea la sesiunile de antrenament este condiționată de plata taxei de antrenament și presupune acoperirea costurilor legate de locație, echipamentele clubului, personalul de instrucție și materialele consumabile. Taxa de antrenament se poate achita în două moduri:

 • abonament lunar – până în data de 10 a lunii în curs; această variantă asigură accesul la toate sedințele de antrenament efectuate în luna respectivă; sumele achitate nu se restituie pentru neparticipare; sumele achitate nu se reporteză de la o lună la alta.
 • pe ședință de antrenament – caz în care taxa se achită pe loc.

4. Sumele aferente cotizației de membru și taxelor de antrenament se stabilesc de către Consiliul Director în cadrul ședințelor trimestriale sau ori de câte ori este nevoie. Cuantumul acestora va fi adus la cunoștință tuturor sportivilor si membrilor Clubului pe oricare din următoarele căi: ședințele de antrenament si prin mijloace electronice: email sau website-ul Clubului.

5. Sportivii care doresc participarea la evenimente și/sau competiții organizate de federații la care Clubul este afiliat, trebuie sa fie legitimati si să achite taxele aferente respectivelor federații. Clubul își asumă obligația de a anunța sumele solicitate de aceste federații celor interesați.

 

IV. Recompense și sancțiuni

Recompense – Recompensele materiale si morale pe care le poate acorda clubul se stabilesc de catre Consiliul Director în limita disponibilitatilor materiale si se atribuie pentru activitatile desfasurate în cadrul clubului sau activitati sportive care au adus beneficii clubului sau imaginii sale. Recompensa morala superioara ce se poate acordat o reprezinta titlul de Membru de Onoare a Clubului.

Sancțiuni – In cazul savarsirii unor abateri de la Statut, regulamentele interne de functionare sau hotararile Consiliului Director, acesta poate dispune, în raport cu gravitatea faptei, urmatoarele sanctiuni: mustrare, avertisment, suspendarea dreptului de exercitare a activitatii sportive din cadrul clubului pe timp limitat de pana la un an sau excludere din club. In cazul excluderilor, nu se va restitui contravaloarea taxelor, abonamentelor, cotizaţiilor sau oricăror obligaţii financiare plătite anterior deciziei.

 • neacordarea semnelor de respect fata de oficiali si nerespectarea regulilor de comportare la competitii; atitudini si gesturi necunviincioase la adresa antrenorilor, arbitrilor, oficialilor si publicului;
 • intarzieri repetate sau absente nemotivate de la competitii;
 • cedarea in mod intentionat a meciurilor
 • provocarea de scandal la locurile de desfasurare a competitiilor interne si internationale;
 • folosirea de substante interzise – DOPING; 
 • deteriorarea insemnelor si/sau a actelor oficiale;
 • inscrierea in competitii cu acte necorespunzatoare;
 • parasirea competitiilor nemotivat;
 • pentru repetarea abaterilor;